Марин Василев Бочев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200042710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, ет. 3, к-ра 321 Телефон: (02) 9867032

Статус: Лишен
Дата на първоначално вписване: 01.5.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 13.4.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 13.4.1994 г.
Наказание: Порицание наложено на 03.10.2012г.
Наказание: Глоба, наложенa на 20.12.2012 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 22.03.2013 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 17.06.2013 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 25.02.2014 г. до 25.05.2014 г.

Печат   Имейл