Маринела Иванова Маринова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300314210
Колегия: София
Адрес: 1407; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Златен рог" 22
Телефон: (02) 9620127
Факс: (02) 9620553
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 01.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №30 / 01.6.1994 г.

Печат   Имейл