Марина Христова Илиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700390110
Колегия: София
Адрес: 1113; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Ген. Щерю Атанасов" 5
Телефон: (02) 9655101
Факс: (02) 8656013
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.7.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 03.6.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №44 / 03.6.1998 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: заминаване зад граница от 13.09.2005 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 27.06.2008 г.
Наказание: Порицание наложено на 27.06.2008г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: обучение в чужбина до 31.12.2009 от 27.06.2008 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 15.09.2009 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.01.2010 г.

Печат   Имейл