Марина Валентинова Войнова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500537210
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Александър Стамболийски" №84, ет. 10, офис. 54 - 55. Телефон: (02) 9804021

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.2.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 24.1.2012 г.

Печат   Имейл