Марийка Кирилова Минева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400119510
Колегия: София
Адрес: 1797; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Мусагеница", бл. 105, вх. А, ет. 4
Телефон: (02) 8733948
Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 17.5.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 03.5.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 03.5.2000 г.
Наказание: Порицание наложено на 15.04.2009г.
Наказание: Глоба, наложенa на 18.08.2010 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 19.01.2011 г. до 19.01.2014 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 01.07.2011 г. до 01.10.2011 г.

Печат   Имейл