Марийка Георгиева Ицова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200305210
Колегия: София
Адрес: 2000; област: Софийска; община: Самоков; град: Самоков; пл. "Захарий Зограф" 1
Телефон: (089) 8344019
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.12.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 17.11.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №9 / 17.11.1999 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.04.2009 г.

Печат   Имейл