Марийка Генова Дилковска

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500394510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Триадица" №5 - А, офис. 613.
Телефон: (02) 9818574
Факс: (02) 9818574
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 29.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 15.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №4 / 15.10.2003 г.

Печат   Имейл