Мариела Веселинова Гринова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900390610
Колегия: София
Адрес: 1113; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Тодор Стоянов" 27, ет. 5, ап. 18 Телефон: (02) 9717898

Статус: Лишен
Дата на първоначално вписване: 06.12.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 22.11.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №21 / 22.11.2001 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 22.06.2012 г. до 22.06.2013 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 22.03.2013 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 17.06.2013 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 25.02.2014 г. до 25.05.2014 г.

Печат   Имейл