Мариана Трифонова Брага

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800299610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: София; град: гр. София; ул. "Неофит Рилски" №13, ет. 1, офис 1
Телефон: (02) 8468895
E-mail: office@braga_law.com
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.5.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 19.4.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №12 / 19.4.1995 г.

Печат   Имейл