Мариана Иванова Иванова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800395110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Иван Денкоглу" 17, ет. 3, ап. 6. Телефон: (02) 9867103

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 28.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 07.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №70 / 07.4.2004 г.
Наказание: Порицание наложено на 04.08.2009г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 19.03.2012 г.

Печат   Имейл