Мариана Владимирова Скачкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500082810
Колегия: София
Адрес: 1373; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Западен парк", бл. 7, вх. "Б" , ет. 1, ап. 3.
Телефон: (02) 8222062
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 14.5.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 23.4.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №4 / 23.4.2003 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.09.2006 г.

Печат   Имейл