Мариана Борисова Димитрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900083110
Колегия: София
Адрес: 1360; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Европа" 138, вх. Б, ет. 5, ап. 36
Телефон: (02) 8263991
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.11.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 12.11.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 12.11.1997 г.

Печат   Имейл