Мариана Борисова Азис

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100349210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. " Света София" 8, ет. 5, офис 5
Телефон: (02) 9802364
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.12.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 17.11.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №14 / 17.11.1999 г.

Печат   Имейл