Мариана Божанова Костова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200338810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, търг. дом, ет 1, к-ра 154
Телефон: (02) 598645
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.12.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 17.11.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №3 / 17.11.1993 г.
Наказание: Порицание наложено на 19.11.2008г.
Наказание: Глоба, наложенa на 22.05.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 04.08.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 11.06.2009 г.

Печат   Имейл