Маргита Браниславова Челбова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000277410
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 148
Телефон: (02) 8513280
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 21.5.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 14.4.1992 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.02.2010 г.

Печат   Имейл