Маргарит Владимиров Мицев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000525210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. Княз Борис I 51/53
Телефон: (02) 9532698
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.7.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 19.5.1998 г.

Печат   Имейл