Маргарита Стоянова Кърпачева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400035810
Колегия: София
Адрес: 2140; област: Софийска; община: Ботевград; град: гр. Ботевград; бул. "България" 5, ет. 2, офис 4
Телефон: (0723) 66176
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 02.10.1978 г.

Печат   Имейл