Маргарита Крумова Тихчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000257210
Колегия: София
Адрес: 1715; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Младост - 4", бл. 462, вх. 2, ет. 7, ап. 43
Телефон: (088) 8477317
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 12.2.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 29.1.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №2 / 29.1.2002 г.
Наказание: Порицание наложено на 21.11.2008г.
Наказание: Глоба, наложенa на 14.01.2010 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Порицание наложено на 10.11.2010г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 12.12.2011 г.

Печат   Имейл