Маргарита Борисова Койнова - Русчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200238410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Росица" 5, ет. 2, ап. 8
Телефон: (02) 9831787
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 03.1.1965 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №10750 / 12.9.1964 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 29.04.2010 г.

Печат   Имейл