Маргарита Антонова Гулева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200390510
Колегия: София
Адрес: 1309; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Света троица", бл. 315, вх. Г, ет. 8, ап. 92
Телефон: (02) 9299448
Статус: Лишен
Дата на първоначално вписване: 22.2.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 08.2.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №31 / 08.2.1995 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 20.05.2008 г. до 20.08.2008 г.

Печат   Имейл