Мануил Стойчев Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500049010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, ет. 4, к-ра 434.
Телефон: (02) 9806527
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 12.8.1978 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 06.11.2006 г.

Печат   Имейл