Мануела Йорданова Манчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900293610
Колегия: София
Адрес: 1113; област: София; община: Столична; град: гр. София; кв. "Изток", бл. 42А, вх. А, ап. 11
Телефон: (02) 8715364
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.5.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 28.4.1992 г.

Печат   Имейл