Малей Костов Малеев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000351610
Колегия: София
Адрес: 1164; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Христо Смирненски" 32, ет. 2, ап. 3
Телефон: (02) 8661746
Факс: (02) 8661746
Статус: Отписан Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 04.5.1980 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №4 / 14.3.1980 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №597 / 28.3.1980 г.
Наказание: Порицание наложено на 15.01.2009г.
Наказание: Глоба, наложенa на 24.11.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 05.01.2010 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 21.04.2010 г. до 21.04.2013 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 09.05.2010 г.

Печат   Имейл