Максим Костадинов Кръстев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600466310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Хаджи Димитър" №19 - Б. Телефон: (02) 9871617

Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 31.3.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 03.12.1979 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 18.02.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 10.08.2011 г. до 10.08.2014 г.
Наказание: Порицание наложено на 20.12.2011г.
Наказание: Глоба, наложенa на 21.02.2012 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 12.10.2012 г. до 12.01.2013 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 30.05.2012 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл