Максим Жак Ешкенази

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900445610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Парчевич" № 52.
Телефон: (02) 9804014
Статус: Лишен
Дата на първоначално вписване: 09.6.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 23.12.1977 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 19.11.2007 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 20.05.2008 г. до 20.11.2008 г.

Печат   Имейл