Майя Костадинова Койчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900349010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Княгиня Мария Луиза" 16, ет. 2, ап. 10
Телефон: (02) 9881061
Статус: Лишен
Дата на първоначално вписване: 20.11.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №21 / 06.11.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №8 / 06.11.1996 г.
Наказание: Порицание наложено на 04.08.2009г.
Наказание: Глоба, наложенa на 08.12.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 08.06.2010 г. до 08.09.2010 г.

Печат   Имейл