Магда Цвяткова Видинова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300271910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Г. С. Раковски" 108, ет. 2, ст. 205
Телефон: (02) 9884515
Статус:
Дата на първоначално вписване: 26.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 26.11.2002 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 19.12.2008 г.

Печат   Имейл