Магдалена Тушева Якимова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100351310
Колегия: София
Адрес: 1407; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Персенк", бл. 18, вх. А
Телефон: (089) 9686905
Статус: Лишен
Дата на първоначално вписване: 16.2.1978 г.
Наказание: Порицание наложено на 19.01.2010г.
Наказание: Глоба, наложенa на 09.07.2010 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 24.09.2010 г. до 24.12.2010 г.

Печат   Имейл