Магдалена Стоянова Кунева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800167110
Колегия: София
Адрес: 1504; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Екзарх Йосиф" 37, ст. 406
Телефон: (02) 9819243
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.7.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 25.6.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №2 / 25.6.2003 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 22.05.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл