Магдалена Радкова Пидова-Масленкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900188810
Колегия: София
Адрес: 1202; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. Кн. Мария Луиза 102, ет. 2, Автогара-Сердика
Телефон: (0888) 787674
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 13.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 30.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №8 / 30.10.2002 г.

Печат   Имейл