Магдалена Каролoва Плугчиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500288210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 4, ет. 4, к-ра 415
Телефон: (088) 7424040
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.12.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 04.12.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №6 / 04.12.1994 г.

Печат   Имейл