Магдалена Данаилова Захариева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200005110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, вх. А, ет. 2, к-ра 238
Телефон: (02) 9874147
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.1.1987 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №24 / 30.12.1986 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №03-28 / 07.1.1987 г.

Печат   Имейл