Людмил Димитров Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000285210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Лавеле" 31, ет. 2, ст. 19
Телефон: (088) 8641223
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 17.4.1963 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №234 / 06.10.1975 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 06.04.2007 г.

Печат   Имейл