Людмила Петрова Димчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700274110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Бистрица" 7А, ет. 1
Телефон: (02) 9875992
Факс: (02) 9875993
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 17.12.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 03.12.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №17 / 03.12.1997 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 01.04.2008 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 07.04.2009 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 08.04.2009 г.

Печат   Имейл