Людмила Михайлова Борисова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500316610
Колегия: София
Адрес: 1404; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Манастирски ливади" , ул. "Тодор Джебаров" , бл. 122, вх. Б, ап. 29
Телефон: (088) 8525050
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 19.5.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 28.4.1992 г.
Наказание: Порицание наложено на 25.03.2009г.
Наказание: Глоба, наложенa на 22.05.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 04.11.2009 г.

Печат   Имейл