Людмила Кръстева Стаменова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000114610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, търг. дом, ет. 4, к-ра 401
Телефон: (02) 9895108
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 04.4.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 21.3.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №12 / 21.3.2001 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.02.2008 г.

Печат   Имейл