Людмила Костова Христова

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1200172210
Колегия: София
Адрес: 1407; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Кораб планина" 12, ет. 1
Телефон: (02) 8623835
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.8.1991 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №10 / 21.6.1990 г.

Печат   Имейл