Людмила Кирилова Стоянова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400357210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Веслец" 4, ет. 3
Телефон: (02) 9899743
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.11.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №27 / 15.10.1992 г.

Печат   Имейл