Людмила Георгиева Стефанова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700190410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Витоша 1А Телефон: (0889) 485927

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.1.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №34 / 22.12.1992 г.

Печат   Имейл