Любомир Цеков Цеков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300068610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Ген Паренсов" № 45, ет. 3, ап. 8
Телефон: (02) 9878572
Факс: (02) 9878572
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.11.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №28 / 27.11.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №28 / 27.11.1992 г.

Печат   Имейл