Любомир Проданов Недев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600144910
Колегия: София
Адрес: 1324; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Люлин", бл. 775, ет. 3, ап. 10
Телефон: (088) 7841708
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 24.4.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 10.4.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №7 / 10.4.1996 г.

Печат   Имейл