Любомир Пешев Петков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700298410
Колегия: София
Адрес: 1784; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Младост-1", бл. 71, вх. 2, ет. 6, ап. 94
Телефон: (02) 8842637
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.6.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 08.6.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №20 / 08.6.2000 г.

Печат   Имейл