Любомир Петров Калчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500322510
Колегия: София
Адрес: 4400; област: Пазарджик; община: Пазарджик; град: Пазарджик; бул. "Александър Стамболийски" 37
Телефон: (034) 25735
Статус: Лишен
Дата на първоначално вписване: 03.11.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 29.9.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №14 / 29.9.1993 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 16.03.2007 г. до 16.06.2007 г.

Печат   Имейл