Любомир Николов Стойчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600249510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Позитано" 3, Търг. дом, ет.1, ст. 143
Телефон: (02) 9875057
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.10.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 14.7.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №24 / 14.7.1992 г.

Печат   Имейл