Любомир Марков Марков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200113310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Бачо Киро" № 5, вх. "Б" , ет. 3, ап. 15
Телефон: (02) 9867120
Факс: (02) 9867120
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.5.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 19.4.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №21 / 19.4.2000 г.

Печат   Имейл