Любомир Крачунов Резашки

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600389810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Проф. Н. Михайлов 5, ет. 2
Телефон: (0888) 878703
Статус: Практикуващ Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 14.4.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 31.3.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №8 / 31.3.1999 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 29.10.2008 г. до 29.10.2010 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 22.05.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 10.11.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 10.11.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл