Любомир Иванов Дангов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400286610
Колегия: София
Адрес: 2000; област: Софийска; община: Самоков; град: Самоков; ул. "Македония" 29
Телефон: (088) 7524772
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.12.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 27.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №19 / 27.11.2002 г.

Печат   Имейл