Любомир Гълъбов Георгиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500192910
Колегия: София
Адрес: 1301; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Княз Борис І" 97
Телефон: (02) 9802077
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 15.4.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 13.4.1993 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 15.08.2011 г.

Печат   Имейл