Любомир Гергинов Роглев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300382410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, търг. дом, ет. 3, к-ра 345
Телефон: (02) 9898756
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.4.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 21.4.1992 г.

Печат   Имейл