Любомир Вълков Танчовски

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800057010
Колегия: София
Адрес: 1220; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Свобода", бл. 42, вх. А, ет. 7, ап. 19
Телефон: (02) 9880694
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 24.6.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 24.4.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №62 / 24.4.1992 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 31.08.2005 г.

Печат   Имейл